EKOF CEO konferencija 28. novembra

Omladinska organizacija EKOF Media Group s ponosom najavljuje da će sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu kao partner Ekonomskog fakulteta u Sarajevu na realizaciji regionalnog projekta za mlade pod nazivom Career and Entrepreneurship Opportunities (CEO) biti suorganizator CEO konferencije koja će po prvi put biti održana i na teritoriji Republike Srbije, i to 28. novembra 2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

CEO konferencija predstavlja godišnji događaj čiji je osnovni cilj povezivanje mladih sa uspešnim ljudima koji će ih motivisati na karijerno napredovanje i usavršavanje, kao i na proaktivan pristup preduzetništvu, tako što će sopstvenim pozitivnim primerima razbiti mitove o uspehu i ojačati želju mladih za sticanjem novih znanja i veština.
Težeći da postane najprepoznatljivije mesto susreta i razmene progresivnih ideja za mlade u regionu, CEO konferencija od 2013. godine upućuje mlade na najuspešnije pojedince iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, koji dele svoje ideje, znanje i životna i poslovna iskustva, sa ciljem ohrabrivanja mladih kako u oblastima preduzetništva i tehnologije, tako i u pogledu njihovog motivisanja i razvoja njihovih karijera uopšte.

Šejla Vatreš, menadžer projekta CEO konferencije iz Sarajeva naglašava zbog čega je važan ovaj i slični projekti. „Želimo dati priliku i promovisati uspješne i odvažne ljude zbog čega pozivamo govornike koji prave iskorake, pomjeraju granice i time pokazuju učesnicima da je zaista moguće uspjeti. U tome je prava vrijednost CEO konferencije.“

Ukoliko želite da budete deo ove inspirativne regionalne manifestacije koja edukativnim ali i emotivnim pričama svojih govornika pretvara naš region u mesto otvorenije za mlade i njihove potencijale, čujete uspešne priče, ostvarite kontakt i upoznate se sa uspešnim ljudima i svojim kolegama, dobro se zabavite i dobijete sertifikat, svoje mesto na CEO konferenciji u Beogradu možete rezervisati prateći sledeći link: http://www.ceokonferencija.com/gradovi/beograd .