Program stipendiranja studenata – zima 2016.

Evropski pokret FUTURIS, u skladu sa svojim ciljevima promovisanja važnosti sekundarnog obrazovanja kod omladine, u saradnji sa Obrazovnim centrom EQUILIBRIO organizuje i tokom zime 2016. Program stipendiranja studenata.

Program stipendiranja studenata – zima 2016. osmišljen je tako da zainteresovanim studentima beogradskih fakulteta i visokih strukovnih škola omogući pohađanje PREMIUM kurseva stranih jezika, jezičkih radionica i specijalizovanih seminara, uz izdavanje i overu zvaničnih uverenja i sertifikata. Pravo na konkurisanje imaju studenti koji do sada nisu koristili ovaj vid stipendije u prethodnim Programima stipendiranja studenata.

Program počinje u prvoj polovini marta 2016. i traje 3 meseca. Pohađanje kursa stranog jezika je obavezno, dok su radionice i seminari fakultativni. Nastava će se održavati radnim danima (u popodnevnim i večernjim terminima) i vikendom (u dnevnim terminima).

Ukoliko se student upisuje na jezik koji je već učio, ulaznim testiranjem biće precizno utvrđen trenutni nivo njegovog predznanja i shodno tome biće upisan na odgovarajući nivo učenja. Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Centra EQUILIBRIO.

Detaljne informacije o programu, uslovima i načinu prijaviljivanja možete pročitati na: www.stipendijezastudente.com