Prijavite se za KST Pešački reli!

KST pešački reli, je još društvena, izazovna i smela igra! Smišljena da prijavljene ekipe, razdrma adrenalinom, brzinom, znanjem i akcijom!
Ekipe (obavezno maskirane!) će na početku dobiti zagonetke. Rešenje će ih odvesti do sledećeg punkta u gradu, koja ima zagonetku za onaj sledeći. Odlazak do skrivenih punktova zahtevaće i određene izazove i zadatke, koji do zadatog punkta moraju biti rešeni. Ocenjuje se brzina, efektivnost u rešavanju zadataka, maska cele ekipe, brojnost ekipe, kao i broj osvojenih punktova. Skupljeni bodovi pokazaće koje su ekipe najbolje, i one će biti nagrađene.
Svaka ekipa, minimalno može da ima 4 člana, a maksimalno 10. Svaki tim, mora da ima bar jednog ženskog člana.
Reli će se održati 12.12.

Nagrade za reli su:
1. nagrada – 12 karata za maskenbal
2. nagrada – 8 karata za maskenbal
3. nagrada – 4 karte za maskenbal

Prijave za pešački reli možete slati do 10.12. na maskenbal@kst.org.rs

U PRIJAVI NAVESTI:
– za koje takmičenje se prijavljujete
– ime ekipe
– imena članova ekipe (za kviz)
– broj članova ekipe (za pešački reli)
– kontakt telefon jednog od članova
Prijavite se, čekaju vas dobar provod, dobre igrice i vredne nagrade