SRCE ZA MILOŠEV OSMEH! Spasimo život mladog čoveka!

Dr Miloš Nikolić rođen je 13. septembra 1985. godine u Leskovcu. Doktorsku disertaciju odbranio je 29. septembra 2015. godine. Od 1. septembra 2009. godine angažovan je u Odeljenju za fiziologiju biljaka, Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerziteta u Beogradu. U toku je procedura za izbor u zvanje naučnog saradnika. Radi se o izvanrednom istraživaču čiju celokupnu karijeru odlikuje visok kriterijum kada je u pitanju naučni rad, kao i visoki moralni i etički principi.

Bibliografija dr Miloša Nikolića obuhvata 50 bibliografskih jedinica, sa ukupno 150.9 poena (IF=53.028). Naučni radovi dr Miloša Nikolića veoma su citirani (h indeks 5).

Miloš je teško bolestan i pre izvesnog vremena (17. 11. 2015.) konstatovana je sledeća dijagnoza:
Insufficientia cordis – 150

Cardiomyopathia congestiva – 142

Fibrillatio et fluctuatio atriorum – 148

Block fasciculi sinistri, non specificatus – 144.7

Na osnovu mišljenja doktora preporučuje se hospitalizacija 30.11.2015. godine, kada će se uraditi novi pokušaj konverzije u sinusni ritam, spiroergometrija i Swan-Ganz katetarizacija. Na osnovu rezultata pomenutih analiza uputiće se na transplantaciju srca.

Uzimajući u obzir urgentno stanje kolege Miloša kao i velike troškove lečenja za pripremu i za samu intervenciju otvoreni su dinarski i devizni račun na ime Miloš Nikolić, u Komercijalnoj banci, u cilju prikupljanja novčanih sredstava za njegovo lečenje:

Dinarski račun: 205-9011006267062-74

Devizni račun: 9031022192480

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF NATURAL PERSON IN EUR

Intermediary Bank / Correspondent Bank SWIFT – BIC: DEUTDEFF

Name: DEUTSCHE BANK AG

City, Country: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Account with institution / Beneficiary’s Bank SWIFT – BIC: KOBBRSBG

Name: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Street: Svetog Save 14City

Country: 11000 Belgrade, Republic of Serbia

Beneficiary IBAN / Account Number: RS35205903102219248003

Name: MILOŠ NIKOLIĆ

Street: NIŠKA 034

City, Country: Leskovac, REPUBLIC OF SERBIA